• new2

Amaethyddiaeth yn y dyfodol - goleuadau garddwriaeth disglair

Yn ôl Technavio, asiantaeth ymchwil marchnad, bydd y farchnad fyd-eang ar gyfer lampau twf planhigion yn fwy na $ 3 biliwn erbyn 2020 a bydd yn tyfu ar gyfradd twf blynyddol cyfansawdd o 12% erbyn 2020, sy'n golygu bod gan gymwysiadau LED mewn twf planhigion farchnad botensial enfawr. Gyda phrinder adnoddau ynni a lleihau tir âr, mae rôl ac angenrheidrwydd ffatrïoedd planhigion wedi dod yn fwy a mwy amlwg - gallant gael gwared ar dir a chynhyrchu mwy o gynhyrchion amaethyddol gyda llai o adnoddau tir a dŵr âr. Ac mae goleuadau garddwriaeth yn rhan bwysig ohono, defnyddir gwrtaith ysgafn yn lle gwrteithwyr cemegol, defnyddir ffynonellau golau artiffisial yn lle golau haul. Dyma'r allwedd i sicrhau ffatri planhigion uchel eu cynnyrch sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd.
 
Cyflawnir goleuadau garddwriaethol traddodiadol yn bennaf gan ddefnyddio lampau sodiwm pwysedd uchel, lampau halid metel, a lampau gwynias. Dewisir y ffynonellau golau hyn yn unol ag addasrwydd y llygad dynol i olau, ac mae gan blanhigion sbectra amsugno hollol wahanol, sy'n arwain at wastraffu'r rhan fwyaf o egni'r ffynonellau golau traddodiadol, ac nid yw hybu twf planhigion yn ddigon amlwg.

wffs
wffss

Sbectra amsugno cloroffyl Cromlin sensitifrwydd sbectrol llygad dynol
 
Mae sbectra i hyrwyddo tyfiant planhigion yn canolbwyntio'n bennaf ar olau glas ar 450nm a golau coch yn 660nm. Mae'r gofynion ar gyfer cymarebau golau coch a glas ar gyfer gwahanol blanhigion a gwahanol gyfnodau twf planhigion hefyd yn wahanol. Oherwydd ei blastigrwydd sbectrol da, gellir dylunio LEDs yn ôl sbectrwm penodol gwahanol blanhigion.
 
Mae cyfres goleuadau garddwriaeth ShineOn wedi datblygu cynhyrchion sbectrwm wedi'u targedu yn seiliedig ar wahanol fathau o blanhigion. 

hygt

Cynhyrchion golau monocromatig effeithlonrwydd fflwcs ffoton uchel.

gththt

Gellir ei addasu i'r mwyafrif o gymwysiadau goleuadau garddwriaeth.

ferqe
feq

Goleuadau Haenog

gvdfsd

Goleuadau Mewnol

gvdxcsa

Goleuadau Mewnol

Goleuadau uchaf
 
Yn ogystal, er mwyn cydbwyso anghenion twf planhigion â llygaid dynol, mae ShineOn yn cynnig sbectrwm sy'n addas ar gyfer plannu cartrefi ar raddfa fach.

kughf
fbqsaf
fegdsf

Gall ANSI 3500K 7-cam, Ra90, ddiwallu anghenion goleuadau dyddiol. Ar yr un pryd, gall effeithlonrwydd fflwcs ffoton ffotosynthetig 2.1umol / J a chymhareb coch-las addas ateb y galw am dwf planhigion.
 
Mae ShineOn wedi ymrwymo i ddatblygu ffynonellau goleuadau garddwriaeth o ansawdd uchel ac mae'n darparu ateb cyflawn ar gyfer hyrwyddo a chymhwyso LED ym maes goleuadau garddwriaeth.  


Amser post: Hydref-10-2020