• ABOUT

Athroniaeth Busnes

ShineOn cadw at ysbryd menter a pholisi ansawdd wrth barhau i wella, cwsmeriaid yn gyntaf, uniondeb busnes, ac arloesi technoleg.

Mae Parhau i Wella yn golygu canolbwyntio ar fanylion gwych i dechnoleg a gweithrediad; mynd ar drywydd rhagoriaeth.

Dilynodd ShineOn foeseg broffesiynol “uniondeb busnes”, gan gadw at fod yn ymarfer didwyll, pragmatig ac yn seiliedig ar ffeithiau trwy gyfathrebu mewnol ac allanol.

Rydym wedi bod yn mynd ar drywydd arloesi a pharhau i wella trwy ddatblygu technoleg a chynhyrchion LED newydd.

Cwsmeriaid yn Gyntaf yw ein hagwedd gwasanaeth a'n parch at werthoedd cwsmeriaid.

Mae ShineOn yn ymroi i gynhyrchu cynhyrchion o ansawdd uchel, dibynadwyedd uchel a pherfformiad uchel i wasanaethu'r diwydiant goleuadau LED.